Συμβουλές για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Για την επίτευξη εγκυμοσύνης με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

  • Λήψη φαρμάκων για τη διέγερση των ωοθηκών και την παραγωγή αρκετών ωαρίων
  • Ωοληψία με τη βοήθεια κολπικού υπερηχογραφήματος
  • Γονιμοποίηση των ωαρίων και καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο
  • Μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα (εμβρυομεταφορά)

Για την άνεση και την ασφάλεια των γυναικών, όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένες Μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Για την ωοληψία χορηγείται νάρκωση από αναισθησιολόγο.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία υπογόνιμων ζευγαριών, με μπλοκαρισμένες (μη βατές) σάλπιγγες ή χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων. Ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αρχικά η γυναίκα υφίσταται ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών.

Το επόμενο βήμα στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες, με τη χρήση αναρρόφησης και την καθοδήγηση υπερηχογραφικού ελέγχου. Η διαδικασία λήψης των ωαρίων (ωοληψία) πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία.

Τα σπερματοζωάρια του συντρόφου υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Ωάρια και σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί σε δισκία και δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με καλλιεργητικά υγρά. Τα ωάρια ελέγχονται αργότερα για να διαπιστωθεί αν γονιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εμβρύων.

Τα έμβρυα παρακολουθούνται προσεχτικά για 2 έως 5 ημέρες. Αυτό μας επιτρέπει να επιλέξουμε εκείνα με την καλύτερη ανάπτυξη, πριν απο την τοποθέτηση τους στη μήτρα.

Η εμβρυομεταφορά πραγματοποιείται την 2η έως 5η ημέρα. Σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι και δύο (2) εμβρύων.

Τα έμβρυα που απομένουν καταψύχονται για μελλοντική χρήση.