Συμβουλές για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Σπερματέγχυση (IUI)

Η σπερματέγχυση είναι μια μέθοδος που ακολουθείται σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας, συγγενών ανωμαλιών τραχήλου ή παλαιότερης χειρουργικής επέμβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (διέγερση ωοθηκών).

Το δείγμα σπέρματος θα υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργαστήριο, για να αυξηθεί ο αριθμός των σπερματοζωαρίων, πριν χρησιμοποιηθεί για την σπερματέγχυση. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες για επίτευξη εγκυμοσύνης.

Στατιστικά η μέθοδος της σπερματέγχυσης, μετά από 3-4 κύκλους θεραπείας, έχει πιθανότητες σύλληψης περίπου 20% έως 30%. Γενικά, αν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά από 3 έως 6 κύκλους θεραπείας με σπερματέγχυση, τότε ο γυναικολόγος θα συστήσει άλλες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να συζητηθεί χειρουργική επέμβαση, για τη διάγνωση και τη θεραπεία καταστάσεων που συμβάλλουν στην υπογονιμότητα.

Η επιτυχία της σπερματέγχυσης εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων του συντρόφου, καθώς και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας, όπως η λειτουργικότητα των σαλπίγγων.