6944 466268

Διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος

Γυναικολογική Ογκολογία

Πρόληψη, έλεγχος, διάγνωση, θεραπεία

Η ομάδα μας στελεχώνεται από εξειδικευμένο Γυναικολόγο, Χειρουργό, Ακτινολόγο, Παθολόγο-Ογκολόγο και Ακτινοθεραπευτή. Η εξειδίκευσή μας σε νέες τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας, σύμφωνα με τα νεότερα παγκόσμια κλινικά δεδομένα, στοχεύει στην άριστη αντιμετώπιση και θεραπεία, καθώς και στη διατήρηση της γονιμότητας όπου αυτό είναι δυνατόν. Πραγματοποιείτε ογκολογικό συμβούλιο κάθε εβδομάδα για τη στενή παρακολούθηση όλων των περιστατικών.